PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Thanh toán tiền theo hợp đồng nguyên tắc đã ký giữa khách hàng là Đại Lý và Hãng

Thanh toán tùy theo hình thức

  • Thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao hàng
  • Chuyển Khoản

Đối với khách hàng mua lẻ

  • Thanh toán tiền mặt cho nhân viên giao / lắp đặt
  • Chuyển khoản